NIEUWS


18 januari 2023

Op dinsdag 10 januari j.l. is een algemene ledenvergadering gehoudenin de kantine van de ijsbaan. Er was een goede opkomst. De notulen van deze vergadering zijn vandaag online gezet. Klik hier...


17 januari 2023

Het is weer tijd voor de jaarlijkse incasso van de lidmaatschapgelden.
Op 19 januari zal het lidmaatschapsgeld worden afgeschreven van uw rekening.


13 januari 2023

Vanaf vandaag hebben we een nieuwe website op het vertrouwde adres.


Naar het nieuws van 2022